SỰ KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA VINANOI

CỘT MỐC QUAN TRỌNG CỦA VINANOI

2012

NÔI VÕNG TỰ ĐỘNG ĐA NĂNG

MÁY ĐƯA VÕNG TỰ ĐỘNG CAO CẤP VINANOI

2015

Công Ty Cổ Phần VINANOI

www.vinanoi.vn

Thương hiệu xuất sắc và chứng nhận chất lượng quốc tế CCI

www.vinanoi.vn

2019

Ký kết hợp tác toàn diện VIETEKCONS & VINANOI

Khánh thành Xưởng sản xuất Vinanoi - Bình Dương

2020